Доорх хүсэлтийг илгээснээр манай мэргэжилтэн тантай холбогдож Үнийн санал танилцуулах болно.