Доорх формыг бөглөснөөр бид тантай удахгүй эргэн холбогдох болно.