Өнөөдрийн хандалт: 324

Баян-Эрдэнэ ББСБ

Ам_Доллар $: Бэлэн болон бэлэн бусаар авна, зарна.
Манай байгууллагатай гадаад валютын арилжаа хийснээр зах зээлд өрсөлдөхүйц, хамгийн боломжит ханшаар өөрт хэрэгцээтэй валютыг худалдах буюу худалдан авч болно.

17-10-2017-1508221711