SH-1 фасадны шилэн бүрхэвчийг 100% хатаасан болон хагас хатаасан энгийн , Low-e, сум нэвтэрдэггүй болон, дэлхийн № 1 шилний үйлдвэр болох "AGC" шилээр барилгын гадна шилэн фасадыг хийж гүйцэтгэж байна. Материалыг 7 хоногийн дотор нийлүүлэх боломжтой.
Материалтай- 450'000-600'000
Материалгүй 60'000-150'000
Хийсэн ажлын зураг