зорилго 

Интернет худалдаа, цахим үйлчилгээг нийслэлийн иргэдийн өдөр тутмын энгийн хэрэгцээ болгох, хэрэглэгчид чанартай, хямд, шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх, цаашлаад үйлчилгээний газруудын хүртээмж, чанaрыг сайжруулах, үйлчилгээндээ таарсан үнийн зөв өрсөлдөөн бий болгож, монгол улсын хөгжилд хувь нэмрээ оруулах зорилготой.