зорилго 

Интернет худалдаа, цахим үйлчилгээг нийслэлийн иргэдийн өдөр тутмын энгийн хэрэгцээ болгох, хэрэглэгчид чанартай, хямд, шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх, цаашлаад үйлчилгээний газруудын хүртээмж, үйлчилгээний чанaрыг сайжруулах, үйлчилгээндээ таарсан үнийн зөв өрсөлдөөн бий болгож, үйлчилгээний салбарт хувь нэмрээ оруулах зорилготой.