Хямдралын купон лавлах утас: 7611-2880

Хямдралын купон

Hokkaido ресторан 15 цагаас хойш бүх меню, үйлчилгээ 20% хямдралын купон 

Купоны хүчинтэй хугацаа: 2017.12.01. Купон захиалах утас:  7611-2880

 

Дэлгэрэнгүй

Sale!
4'500 2'700Хямдралын купон

Winsway Irish задгай Чингис 40% хямдралын купон 

Купоны хүчинтэй хугацаа: 2017.11.01

 

Дэлгэрэнгүй

Sale!
60'000 30'000Хямдралын купон

Бэсүд ресторан-д үйлчлүүлэх 60,000 төгрөгний купон

Та энэ купоныг 30,000 төгрөгөөр худалдаж авах боломжтой. 15-аас дээш хүний захиалгад хүчинтэй. Хугацаа 2017.07.01 хүртэл.  Лавлах утас 7711-7799  Бэсүд ресторан

Sale!
50'000 30'000Хямдралын купон

Bellageo ресторанд үйлчлүүлэх 50,000 төг купон

Та энэ купоныг 30,000 төгрөгөөр худалдаж авах боломжтой. Хугацаа 2017.07.01 хүртэл. Лавлах утас 7711-7799

Sale!
50'000 20'000Хямдралын купон

Saint Etoille ресторанд үйлчлүүлэх 50,000 төгрөгний купон

Та энэ купоныг 20,000 төгрөгөөр худалдаж авах боломжтой. 10-аас дээш хүний захиалгад хүчинтэй. Хугацаа 2017.07.01 хүртэл. Лавлах утас 7711-7799

Sale!
50'000 20'000Онлайн захиалга + Урамшуулал

Slade ресторанд үйлчлүүлэх 50,000 төгрөгний купон

Та энэ купоныг 20,000 төгрөгөөр худалдаж авах боломжтой. 10-аас дээш хүний захиалгад хүчинтэй. Хугацаа 2017.07.01 хүртэл. Лавлах утас 7711-7799

10'000Хямдралын купон

UB jazz club бүх пиво 50% хямдрах купон

Та энэ купоныг 10,000 төгрөгөөр худалдаж авах боломжтой. Хугацаа 2017.05.01 хүртэл. Лавлах утас 7711-7799

Sale!
40'000 20'000Хямдралын купон

Godfather ресторанд үйлчлүүлэх 40,000 төгрөгний купон

Та энэ купоныг 20,000 төгрөгөөр худалдаж авах боломжтой. 10-аас дээш хүний захиалгад хүчинтэй. Хугацаа 2017.08.01 хүртэл. Лавлах утас 7711-7799

Sale!
25'000 5'000Хямдралын купон

Shamu ресторанд бүх пиво 50% хямдрах купон

Та энэ купоныг 5,000 төгрөгөөр худалдаж авах боломжтой. Хугацаа 2017.05.01 хүртэл. Лавлах утас 7711-7799

Sale!
50'000 25'000Хямдралын купон

Orental төвд үйлчлүүлэх 50,000 төгрөгний купон

Та энэ купоныг 25,000 төгрөгөөр худалдаж авах боломжтой. 10-аас дээш хүний захиалгад хүчинтэй. Хугацаа 2017.08.01 хүртэл. Лавлах утас 7711-7799

Sale!
60'000 30'000Хямдралын купон

Хүрээ төвд үйлчлүүлэх 60,000 төгрөгний купон

Та энэ купоныг 30,000 төгрөгөөр худалдаж авах боломжтой. Хугацаа 2017.07.01 хүртэл. Лавлах утас 7711-7799