Keep it short and descriptive as it will appear on search results instead of the link description
Та тохирох 1 үйлчилгээний төрлийг сонгох боломжтой.
Хэрэв байршил чухал биш бол хоосон орхон уу.
Та 1 зураг оруулах боломжтой.
Feel free to change the text format to fit your needs.