Байгаль орчны үнэлгээ хийнэ, Байгаль орчны аудит

Амгалан ахуй аудит
Санхүүгийн тайлангийн аудит болон бүх төрлийн аудитын үйлчилгээ чанартай, түргэн шуурхай хийнэ.
Хаяг: Юнион бюлдинг 13 давхар 1304 тоот
Утас: 7730-0271
 • БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙНЭ
  Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ, ерөнхий үнэлгээ, төлөв байдлын суурь судалгаа болон менежментийн төлөвлөгөө, биелэлтийн тайлан чанартай боловсруулна.
  УТАС: 91266468
 • БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ АУДИТ
  Байгаль орчны аудитыг чанарын өндөр түвшинд чадварлаг баг хамт олон хийж гүйцэтгэнэ.
  УТАС: 90204373
 • БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НАРИЙВЧИЛСАН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙНЭ
  ” Мөнгөн марал” ХХК болон “Чойбалсангийн охин” ХХК -ууд нь байгаль орчны үнэлгээний мэргэжлийн байгууллага бөгөөд манай компанийн чадварлаг баг, хамт олон танай уул уурхайн, хөдөө аж ахуйн төсөл болон бусад үйл ажиллагаанд дүгнэлт гарган, байгаль орчны зөвлөгөө өгч нарийвчилсан судалгаа болон үнэлгээ хийж хамтран ажиллана.
  УТАС: 90204373
 • БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ БҮХ ТӨРЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ
  Байгаль орчны бүх төрлийн үнэлгээг түргэн шуурхай чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэнэ.
  УТАС: 99103664
 • ГАЗРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ ЧАНАРЫН, ХЯНАН БАТАЛГАА ХИЙНЭ
  Газрын төлөв байдал чанарын, хянан баталгаа, кадастр геодези хийнэ.
  УТАС: 88803643
 • ГАЗРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, ЧАНАРЫН ЗАХИАЛГАТ ХЯНАН БАТАЛГАА
  Хянан баталгааны дүгнэлт гаргана. Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны тайлан боловсруулж дүгнэлт гаргана.
  УТАС: 85282677
 • БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ БА МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ХИЙНЭ
  Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө түргэн шуурхай хийж гүйцэтгэнэ.
  УТАС: 95714400 
 • ГАЗРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ ЧАНАРЫН ХЯНАН БАТАЛГАА ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭНЭ
  Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны ажил нь газрыг үр ашигтай, зохистой ашиглах, хамгаалах үйл ажиллагаанд төрийн хяналтыг тасралтгүй хэрэгжүүлэх зорилгоор газрын төлөв байдал, чанарын тогтвортой, гол үзүүлэлтүүдийг хууль тогтоомжид заасан хугацаанд давтан тодорхойлж улсын хяналтад авсан анхны үзүүлэлтүүдтэй харьцуулан дүгнэлт гаргахыг хэлнэ.Хянан баталгааг дараах тохиолдолд хийлгэдэг. Үүнд:
  1.Иргэн, аж ахуйн нэгжийн эзэмшил, газарт, таван жилд нэг удааа
  2. Газар эзэмших эрхээ сунгах
  3. Талбайн хэмжээ өөрчлөгдөх
  4.Бусдад шилжүүлж байгаа тохиолдолд
  5. Зориулалт өөрчөгдөж байгаа тохиолдолд……..гэх мэт.
  Бид ажлийн 7-21 хоногийн хооронд газрын төлөв байдал чанарын хянан баталгааг хийж гүйцэтгэнэ. Дараах ажлуудыг хийнэ. Үүнд:
  -Хөрсний дээж авна
  -фото зураг авна
  -Газар ашиглалтын зураг хийнэ
  -Газар ашиглах санал зөвлөмж өгнө.
  УТАС: 94238276
 • БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙНЭ
  Бүх төрлийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ явуулж буй газар болон газрын эрх зарах, сунгах зэрэг үйл ажиллагаанд байгаль орчны суурь судалгаа, нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайлан хийлгэх шаардлагатай байгууллага хувь хүнтэй хамтран ажиллана.
  УТАС: 94798894

ТА ХУРИМ, ХҮЛЭЭН АВАЛТ, ХУРАЛ ХИЙХ ГЭЖ БАЙНА УУ.

Барилгын бараа, материал, ажил үйлчилгээ авахаар хайж байна уу? Бид олж өгье

Ангилал