Барилгын улаан шугам гэж юу вэ?

 1. “Улаан шугам”-ын тодорхойлолт.
  улаан шугамууд- нийтийн эзэмшлийн талбайн одоо байгаа, төлөвлөсөн (өөрчлөгдөж болох, шинээр бий болсон) хил хязгаар, хил хязгаарыг харуулсан шугамууд газарцахилгаан шугам, холбооны шугам (шугам кабель байгууламжийг оруулаад), дамжуулах хоолой, хурдны зам, төмөр замын шугам болон бусад ижил төстэй байгууламж (шугаман объект) байрладаг.
  Улаан шугам нь нийтийн (нийтийн) талбайг хувь хүмүүсийн барьсан газраас тусгаарладаг.
  Өөрөөр хэлбэл, улаан шугам нь нийтийн хэрэглээний газар (газар)-ыг (гудамж, гудам, гарц гэх мэт) хотын хорооллоос тусгаарладаг.
 2. Улаан шугамыг хэзээ мэдэх нь чухал вэ?
  Нийтийн эзэмшлийн газрыг эргэлтэд оруулах нь хязгаарлагдмал, өмчлөлд олгох боломжгүй гэж хууль тогтоомжид заасан байдаг. Түүнчлэн шинэ байгууламж барих, хуучин байгууламжийг сэргээн засварлах ажлыг улаан шугамын дагуу хийх ёстой. Барьж буй объект (цөөхөн үл хамаарах зүйл) нь улаан шугамыг давж болохгүй бөгөөд зарим тохиолдолд тэдгээрээс тодорхой хазайлттайгаар барилгын ажлыг гүйцэтгэх ёстой. Тиймээс газрын хилийн заагийг бүрдүүлэх, тодруулахад улаан шугам хэрхэн өнгөрч байгааг мэдэх нь чухал юм. Улаан шугамыг харгалзахгүйгээр газрын хил хязгаарыг бий болгох нь ийм газрыг хувийн өмчид өгөх боломжгүй болоход хүргэж болзошгүй юм.
 3. Хэрэв улаан шугам нь барилга байгууламжийг давж байвал.
  Ихэнхдээ 20 гаруй жилийн өмнө баригдсан, цол тэмдэг нь бүртгэгдсэн барилга байгууламжийг улаан шугамаар давах тохиолдол байдаг. Хотын төв гудамж, өргөтгөл хийхээр төлөвлөж буй гудамжинд ийм байдал тийм ч ховор биш. Жишээлбэл, энэ барилгыг ажиллуулахад шаардлагатай газрын хил хязгаарыг хэрхэн яаж бүрдүүлэх вэ? Энэ тохиолдолд улаан шугам өнгөрөх нь газар өмчлөхөөс татгалзах үндэслэл болохгүй. Энэ байр суурийг дэмжиж байна арбитрын практик. Түүнчлэн, RDS 30-201-98-ийн 4.1-д заасны дагуу “Хот болон бусад суурин газруудад улаан шугамыг төлөвлөх, байгуулах журмын заавар” Оросын Холбооны Улс’: ‘Улаан шугам төсөл Дүрмээр бол хот төлөвлөлтийн баримт бичгийн нэг хэсэг болгон боловсруулж, тохиролцож, баталсан;суурин газрын нутаг дэвсгэрт буюу суурин газрын нэг хэсэгт 1:2000 масштабтай (суурин газрын ерөнхий төлөвлөгөөг нарийвчилсан төлөвлөлтийн төсөл, нарийвчилсан төлөвлөлтийн төсөлтэй хослуулан) гүйцэтгэх бөгөөд түүний батлагдсан хэсэг, түүнчлэн 1:500, 1:1000, 1:2000 масштабаар хийгдсэн бичил хороолол, талбай, гудамж болон бусад хот төлөвлөлтийн объектын төлөвлөлт, бүтээн байгуулалтын төслийн үндсэн дээр”. Тула хотод батлагдсан улаан шугам байхгүй тул хөрөнгө оруулалтын объектын бүртгэлтэй өмчлөл, энэ объектын өмчлөгчийн эрхийг батлагдаагүй хот төлөвлөлтийн баримт бичиг зөрчиж болохгүй.
 4. Улаан зураасны дамжлагатай яаж танилцах вэ?
  Хот төлөвлөлтийн үйл ажиллагааг дэмжих мэдээллийн систем (ISOGD) -ийн мэдээллийг авснаар улаан шугам хэрхэн өнгөрч байгаатай танилцах боломжтой. Энэхүү мэдээлэл нь олон нийтэд нээлттэй бөгөөд холбогдох хүсэлтийг хүлээн авснаар улаан шугам дамжсан талаарх мэдээллийг танд илгээх болно. Манай вэбсайтаас та ISOGD-д мэдээлэл өгөх өргөдлийн маягт, төлбөрийн хэмжээтэй танилцахаас гадна тогтоосон төлбөрийг төлөх дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах боломжтой.
 • Улаан шугамын дотор барилга барих нь хүлээн зөвшөөрөгдөхгүй тул ирээдүйн барилга байгууламжийг төлөвлөх шаардлагатай байна. Энэ нөхцөл байдалд хяналт тавих нь газар дээрх ажлын тодорхой төлөвлөгөө, талбайн хил хязгаар, улаан шугамын хил хүртэлх зай, бодит байршлыг тодорхойлсон схемийг зохицуулдаг барилга барих зөвшөөрлийн нормоор зохицуулагддаг. ирээдүйн объектын.

ТА ХУРИМ, ХҮЛЭЭН АВАЛТ, ХУРАЛ ХИЙХ ГЭЖ БАЙНА УУ.

Барилгын бараа, материал, ажил үйлчилгээ авахаар хайж байна уу? Бид олж өгье

Ангилал