Бэлэн загвар татах гэрээний загвар powerpoint

Гэрээний багц - 94,000₮ 360,000₮
Гэрээ татаж авах

Зөвхөн Ажлын цагаар татна уу.
Да-Ба: 09:00 - 18:00
Бямба: 10:00 - 15:00

Г/Д-1. ✍Агентийн гэрээ
Г/Д-2. ✍Агуулахад эд хөрөнгө хадгалуулах гэрээ
Г/Д-3. ✍Ажил гүйцэтгэх гэрээ
Г/Д-4. ✍Ажлын байр түрээслэх гэрээ
Г/Д-5. ✍Ачаа тээвэрлэлтийн гэрээ
Г/Д-6. ✍Байр дамжуулан түрээслэх гэрээ
Г/Д-7. ✍Бараа арилжих тухай гэрээ
Г/Д-8. ✍Бараа бөөнөөр худалдах, худалдан авах гэрээ
Г/Д-9. ✍Барааг зуучлалын байгууллагаар дамжуулан бэлтгэн нийлүүлэх гэрээ
Г/Д-10. ✍Барилгад засвар хийх гэрээ
Г/Д-11. ✍Барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээ
Г/Д-12. ✍Барьцаат зээлийн гэрээ
Г/Д-13. ✍Бизнесийн мэдээллийн нууц хадгалах гэрээ
Г/Д-14. ✍Бүтээгдэхүүнийг удаан хугацаанд аж ахуйн харилцааны дагуу бэлтгэн нийлүүлэх тухай гэрээ
Г/Д-15. ✍Бэлтгэн нийлүүлэх гэрээ
Г/Д-16. ✍Бэлтгэн нийлүүлэх материал, түүхий эдийг дахин боловсруулах тухай гэрээ
Г/Д-17. ✍Бэлэглэлийн гэрээ
Г/Д-18. ✍Валют худалдах, худалдан авах гэрээ
Г/Д-19. ✍Гадаад худалдааны тээвэр-экспедиторын үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ

Г/Д-20. ✍Гадаадаас хүнсний бараа худалдан авах гэрээ
Г/Д-21. ✍Даатгалын гэрээ
Г/Д-22. ✍Дистрибьютерын гэрээ
Г/Д-23. ✍Зээлийн гэрээ
Г/Д-24. ✍Компанийн эрх шилжүүлэх тухай гэрээ
Г/Д-25. ✍Санхүүгийн түрээсийн гэрээ
Г/Д-26. ✍Тоног төхөөрөмж түрээслэх тухай гэрээ
Г/Д-27. ✍Үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ
Г/Д-28. ✍Үл хөдлөх эд хөрөнгө худалдах, худалдан авах гэрээ
Г/Д-29. ✍Үнэт цаас, хувьцаа худалдах, худалдан авах гэрээ
Г/Д-30. ✍Франчайзингийн гэрээ
Г/Д-31. ✍Хамтарсан компань байгуулах тухай гэрээ
Г/Д-32. ✍Хамтран ажиллах гэрээ
Г/Д-34. ✍Хөлсөөр ажиллуулах гэрээ
Г/Д-35. ✍Хөрөнгө оруулалтын гэрээ
Г/Д-36. ✍Худалдах худалдан авах гэрээ (англи)
Г/Д-37. ✍Худалдах, худалдан авах гэрээ
Г/Д-38. ✍Эвлэрлийн гэрээ

бэлэн загвар татах гэрээний загвар powerpoint

Ангилал