Бүх төрлийн харуул хамгаалалтын нэгдсэн үйлчилгээнүүд

1.Би Жи Си

Бид эрүүл, хүртээмжтэй, итгэлцэл, талархал дээр суурилсан хүн төвтэй соёлыг төлөвшүүлэхэд зорин ажиллаж байна.

Би Жи Си Дифэнс нь ил тод, хариуцлагатай, үнэн, зөв, хүндэтгэлтэй байх замаар итгэлцлийг бий болгож, өрсөлдөх чадвартай, үр дүнтэй, өндөр гүйцэтгэлтэй ажлын байрны орчин үеийн туршлагыг хөгжүүлж, өөрчилж, тогтвортой байлгахыг эрхэмлэн ажилладаг.

Бид СУРАЛЦАГЧ бас түүнийгээ ТҮГЭЭГЧ

“БИ ЖИ СИ ДИФЭНС” ХХК нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн
Канад, Австрали, АНУ, Сингапурын харуул хамгаалалтын
стандарт, туршлагыг Монгол улсын хууль тогтоомжид
нийцүүлэн орчин үеийн техник, технологитой хослуулан
ажилладаг.

ХОЛБОО БАРИХ

ТА ХУРИМ, ХҮЛЭЭН АВАЛТ, ХУРАЛ ХИЙХ ГЭЖ БАЙНА УУ.

Барилгын бараа, материал, ажил үйлчилгээ авахаар хайж байна уу? Бид олж өгье

Ангилал