Америк, Герман витамин  D, C

Харвардын судалгаагаар Витамин D, C нь ковидын эсрэг дархлаа тогтооход хамгийн үр дүнтэй нь тогтоогдсон. Та хүргүүлээд аваарай.

ЗАХИАЛГЫН УТАС: 8807-5117

Үйлдвэрлэсэн улс: USA

Нэр:                        Nature Made D3
Тун:                        1000 мг
Ширхэг:                 650
Хэрэглээ:              Өдөрт 1
Үнэ:                         80,000 төгрөг
Төлөв:                   Захиалга 3-4 хоног
Утас:                       8807-5117

Үйлдвэрлэсэн улс: USA

Нэр:                        Kirkland Multi Vitamin
Тун:                        Мулти D+C
Ширхэг:                500
Хэрэглээ:             Өдөрт 1
Үнэ:                         90,000 төгрөг
Төлөв:                   Бэлэн
Утас:                       8807-5117

Үйлдвэрлэсэн улс: USA

Нэр:                        Kirkland Vitamin D3
Тун:                        2000 мг
Ширхэг:                600
Хэрэглээ:              Өдөрт 1
Үнэ:                         75,000 төгрөг
Төлөв:                   Захиалга 3-4 хоног
Утас:                       8807-5117

Үйлдвэрлэсэн улс: Germany

Нэр:                        Vigantoletten Vitamin D
Тун:                        1000 мг
Ширхэг:                200
Хэрэглээ:              Өдөрт 1
Үнэ:                         60,000 төгрөг
Төлөв:                   Бэлэн
Утас:                       8807-5117

Үйлдвэрлэсэн улс: Korea

Нэр:                        Eundan Vitamin C
Тун:                        1000 мг
Ширхэг:                120
Хэрэглээ:              Өдөрт 1
Үнэ:                         63,000 төгрөг
Төлөв:                   Бэлэн
Утас:                      8807-5117

Үйлдвэрлэсэн улс: USA

Нэр:                        Kirkland Vitamin C
Тун:                         1000 мг
Ширхэг:                500
Хэрэглээ:              Өдөрт 1
Үнэ:                         90,000 төгрөг
Төлөв:                   Захиалга 3-4 хоног
Утас:                      8807-5117

Үйлдвэрлэсэн улс: USA

Нэр:                        Kirkland Vitamin C
Тун:                         500 мг
Ширхэг:                500
Хэрэглээ:              Өдөрт 1
Үнэ:                         63,000 төгрөг
Төлөв:                   Бэлэн
Утас:                       8807-5117

Үйлдвэрлэсэн улс: Korea

Нэр:                        Hanmi Vitamin C
Тун:                         1000 мг
Ширхэг:                100
Хэрэглээ:              Өдөрт 1
Үнэ:                         38,000 төгрөг
Төлөв:                   Захиалга 3-4 хоног
Утас:                       8807-5117