Газрын кадастрын зураг хийнэ

“Land point кадастр”
– Газрын төлөв байдал, чанрын улсын хянан баталгаа
– Иргэн, ААН нэгж талбарын кадастрын зураг, эргэлтийн цэг тогтооно
– Геодезийн хэмжилт, зураглалын ажил
– Том болон жижиг масштабтай байрзүйн дэвсгэр зураг
– Барилгын улаан шугам, тэг тэнхлэг
– ЦДШ, сүлжээний трассын зураглал
– Инженерийн байгууламжуудын хэмжилтийн үеийн болон гүйцэтгэлийн зураглал
Газрын харилцааны асуудлаар зөвлөгөө өгнө
Дэлгэрэнгүйг эндээс орж үзнэ үү!
Утас: 7763-3796

“Кадастрын зураг хийнэ”
– Газрын төлөв байдал, чанрын улсын хянан баталгаа
– Иргэн, ААН нэгж талбарын кадастрын зураг, эргэлтийн цэг тогтооно
– Геодезийн хэмжилт, зураглалын ажил
– Том болон жижиг масштабтай байрзүйн дэвсгэр зураг
– Барилгын улаан шугам, тэг тэнхлэг
– ЦДШ, сүлжээний трассын зураглал
– Инженерийн байгууламжуудын хэмжилтийн үеийн болон гүйцэтгэлийн зураглал
Газрын харилцааны асуудлаар зөвлөгөө өгнө
Утас: 8069-0202

ГЕО СОФТ ИНЖЕНЕРИНГ
Кадастрын зураг, эргэлтийн цэг, дэвсгэр зураг, байрзүйн зураг, тото зураг,барилгын улаан шугам, авто замын улаан шугам, барилгын тэг тэнхлэг, шугам сүлжээний тэг тэнхлэг, эзлэхүүн гаргах зэрэг ажлуудыг тогтмол хийж байна.
Дэлгэрэнгүй
Утас: 7744-0041

 1. Комп Өндөржилт
  Геодези байр зүйн зураг, газар зүйн зураглал мэргэжлийн өндөр түвшинд xийж байна.
  Утас:9908-4552
 2. Кадастр болон бүх төрлийн зураглалын ажил хийнэ.
  Барилгын болон шугам сүлжээний улаан шугам тавина.
  Утас: 9890-3002
 3. Кадастрын зураг болон эргэлтийн цэг тогтооно
  Эргэлтийн цэг тогтооно Барилгын улаан шугам тогтооно Бүх төрлийн гүйцэтгэлийн зураг хийнэ. Байрзүйн дэвсгэр зураг хийж гүйцэтгэнэ
  Утас: 9099-1169
 4. Баянбалж ХХК
  Эргэлтийн цэг тодорхойлж, кадастрын зураг хийж дуудлагаар үйлчилнэ. Бүх төрлийн масштабын байр зүйн зураг, хийнэ.
  Долоо хоногийн бүх өдрүүдэд 08-20 цаг хүртэл ажиллана.
  Утас: 8805-5685
 5. 5D world ХХК
  Төрөл бүрийн масштабын байр зүйн зураглал, эргэлтийн цэг тодорхойлно
  Зураг төсөл, Төслийн 3D бичлэг танилцуулга
  Утас: 8069-0202
 6. ГЕО СОФТ ИНЖЕНЕРИНГ
  Бүх төрлийн кадастрын зураг, газарзүйн зураг, геодез зураг зэргийг хурдан хугацаанд чанартай хийж гүйцэтгэж байна. Бид салбартаа ажиллаад 4 жил болж байгаа ба таны газар, барилгыг өөрсдөө очин хэмжилтээ хийж үйлчилнэ.
  Утас: 7744-0041
 7. Кадастрын зураг хийнэ
  Газрын төлөв байдал, чанрын улсын хянан баталгаа
  Иргэн, ААН нэгж талбарын кадастрын зураг, эргэлтийн цэг тогтооно
  Геодезийн хэмжилт, зураглалын ажил
  Том болон жижиг масштабтай байрзүйн дэвсгэр зураг
  Барилгын улаан шугам, тэг тэнхлэг
  ЦДШ, сүлжээний трассын зураглал
  Инженерийн байгууламжуудын хэмжилтийн үеийн болон гүйцэтгэлийн зураглал
  Газрын харилцааны асуудлаар зөвлөгөө өгнө
  Утас: 7722-0122
 8. Land point кадастр
  Газрын төлөв байдал, чанрын улсын хянан баталгаа
  Иргэн, ААН нэгж талбарын кадастрын зураг, эргэлтийн цэг тогтооно
  Геодезийн хэмжилт, зураглалын ажил
  Том болон жижиг масштабтай байрзүйн дэвсгэр зураг
  Барилгын улаан шугам, тэг тэнхлэг
  ЦДШ, сүлжээний трассын зураглал
  Инженерийн байгууламжуудын хэмжилтийн үеийн болон гүйцэтгэлийн зураглал
  Газрын харилцааны асуудлаар зөвлөгөө өгнө
  Утас: 7763-3796
 9. ЭС ЭМ СТАР ГЕОИД ХХК
  Бүх төрлийн кадастрын зураг, газарзүйн зураг, геодез зураг зэргийг хурдан хугацаанд чанартай хийж гүйцэтгэж байна.
  Утас: 8069-0202

Ангилал