Гэрээний загвар татах

40 гэрээ багцаараа – 33,000₮ 360,000₮ 
Гэрээ татаж авах

ТА ЯМАР ГЭРЭЭ ХАЙЖ БАЙНА ВЭ?

Г1. Агентийн гэрээ
Г2. Агуулахад эд хөрөнгө хадгалуулах гэрээ
Г3. Ажил гүйцэтгэх гэрээ
Г4. Ажлын байр түрээслэх гэрээ
Г5. Ачаа тээвэрлэлтийн гэрээ
Г6. Байр дамжуулан түрээслэх гэрээ
Г7. Бараа арилжих тухай гэрээ
Г8. Бараа бөөнөөр худалдах, худалдан авах гэрээ
Г9. Барааг зуучлалын байгууллагаар дамжуулан бэлтгэн нийлүүлэх гэрээ
Г10. Барилгад засвар хийх гэрээ
Г11. Барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээ
Г12. Барьцаат зээлийн гэрээ
Г13. Бизнесийн мэдээллийн нууц хадгалах гэрээ
Г14. Бүтээгдэхүүнийг удаан хугацаанд аж ахуйн харилцааны дагуу бэлтгэн нийлүүлэх тухай гэрээ
Г15. Бэлтгэн нийлүүлэх гэрээ
Г16. Бэлтгэн нийлүүлэх материал, түүхий эдийг дахин боловсруулах тухай гэрээ
Г17. Бэлэглэлийн гэрээ
Г18. Валют худалдах, худалдан авах гэрээ
Г19. Гадаад худалдааны тээвэр-экспедиторын үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ
Г20. Гадаадаас хүнсний бараа худалдан авах гэрээ
Г21. Даатгалын гэрээ
Г22. Дистрибьютерын гэрээ
Г23. Зээлийн гэрээ
Г24. Компанийн эрх шилжүүлэх тухай гэрээ
Г25. Санхүүгийн түрээсийн гэрээ
Г26. Тоног төхөөрөмж түрээслэх тухай гэрээ
Г27. Үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ
Г28. Үл хөдлөх эд хөрөнгө худалдах, худалдан авах гэрээ
Г29. Үнэт цаас, хувьцаа худалдах, худалдан авах гэрээ
Г30. Франчайзингийн гэрээ
Г31. Хамтарсан компань байгуулах тухай гэрээ
Г32. Хамтран ажиллах гэрээ
Г33. Хөлсөөр ажиллуулах гэрээ
Г34. Хөрөнгө оруулалтын гэрээ
Г35. Худалдах, худалдан авах гэрээ
Г36. Эвлэрлийн гэрээ
Г37. Валют худалдах, худалдан авах гэрээ
Г38. НОУ-ХАУ нууц худалдах, худалдан авах гэрээ
Г39. Түрээсийн гэрээ
Г40. Зуучлалын үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ

Шинэ гэрээ боловсруулах

Гэрээний эрх зүйгээр мэргэшсэн ажилтан зөвхөн танай компанийн үйл ажиллагаа чиглэлд тохируулан бүх төрлийн гэрээг боловсруулж өгнө.

Шинэ гэрээ хийлгэх хүсэлт илгээх

bagtsaaraa2

Ангилал