Гэрээт нягтлан бодогч тайлан тооцоо гаргана

1.Гэрээт нягтлан бодогч хийнэ

Санхүү татварын улирлын тайлан гаргана (ААНОАТ, ХАОАТ, Баланс болон бусад тайлангууд)

– Үйлдвэрлэлийн болон худалдааны байгууллагын бараа материалын өртөг тооцох, БМ-ын тайлан

– Зардлын бүртгэл, тооцоололтооцоо)

– НДШ-ийн тайлан болон НӨАТ-ийн тайлан

– Гэрээт нягтлан бодогч

– Албан бичиг боловсруулна.

– Тендерийн материал бэлдэнэ.

Дээд Актив ХХК

Утас: 9219-8888

2. Санхүү татварын тайлан гаргана.

санхүү татварын тайлан гаргана.

санхүүгийн бүх тайлан гаргана. үүнд:

• нөат-ын тайлан

• нийгмийн даатгалын тайлан

• татварын тайлан

• x тайлан гаргаж үйлчилнэ.

Утас: 9997-4771

3. Санхүүгийн тайлан татварын тайлан зөвлөгөө үйлчилгээ

САНХҮҮ ТАТВАРЫН ТАЙЛАНГУУД БЭЛТГЭЖ ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГНӨ.

Утас: 9010-4001

4. Бүх тайлан гаргана.

Санхүү татвар бүх төрлийн тайлан байнга гаргана. тогтмол удаан хугацаанд хамтарч ажиллана. хувь хүн байгууллагын дотоод тооцоо баримт цэгцлэх, татварын шалгалтанд бэлтгэн баримт бэлдэж цэгцэлж өгнө. орон сууцны хөнгөлөлтийн тайлан илгээж өгнө. тендерийн материал бүрдүүлж илгээж өгнө. санхүү татварын зөвлөгөө өгнө

Утас: 9980-4107

5. Татвар санхүүгийн тайлан

Нөат, ндш, татвар санхүүгийн хагас жилийн тайлан баланс гаргана

Утас: 8855-8624

Ангилал