Гүний худаг гаргах зөвшөөрөл хэрхэн авах вэ

“Тэнхлэг ус” ХХК
Гүний худаг болон цооногын өрөмдлөгийг чанарын өндөр түвшинд өрөмдөж гүйцэтгэнэ.Та өрөмдлөгийн ажил хийлгэхийг хүсвэл туршлагатай ур чадварлаг хамт олныг зориорой.
Бид таны сэтгэл ханамж баталгааг өгөх болно.
Дэлгэрэнгүй
Утас: 7730-0649

“Арвай дриллинг ХХК”
Манай компани нь 2014 оноос гүний худгийн өрөмдлөг, худгийн засвар, цэвэр бохирын холболтын ажлыг хийж байна. Таны захиалгыг олон жилийн туршлагатай чадварлаг инженер, техникийн ажилчид түргэн шуурхай гүйцэтгэнэ. Баталгаат хугацаа олгоно.
Дэлгэрэнгүй
Утас: 9101-1180, 7611-8898, 9511-6059


Гүний худаг гаргана.

Гүний худаг гаргана. Бид энэ салбартаа олон жилийн туршлагатай. 2 жилийн баталгаат хугацаатай.
Утас: 7730-1541

“Ивээл ус ХХК”
Манай компани гүний худгийг хурдан шуурхай найдвартай гаргаж өгч үйлчлэнэ. Баталгаат хугацаатай 3 жил. Хямд үнэ баталгаат үйлчилгээ бидний уриа!!!
Дэлгэрэнгүй
Утас: 7740-0150

Нийслэлийн Байгаль орчны газар

Усны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлд заасны дагуу худаг гаргах зөвшөөрөл олгож, мэдээллийн санд бүртгэж, худгийг паспортжуулж баталгаажуулна. Зөвшөөрсөл гарсны дараа тэмдэгтийн хураамж 150000 төгрөгийг төлнө.

Баримт бичгийн бүрдэл

Баримт бичгийн нэр

Олгогч байгууллага

Тайлбар

Өргөдөл

Хувь хүн өөрөө

Иргэн бол өргөдөл

Албан бичиг

Аж ахуйн нэгж, байгууллага

Аж ахуйн нэгж, байгууллага бол албан хүсэлт

Иргэний үнэмлэх

Дүүргийн Бүртгэлийн хэлтэс

Иргэн бол иргэний үнэмлэх

Гэрчилгээ

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар

Аж ахуйн нэгж, байгууллага бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

Гэрчилгээ

Дүүргийн Өмч, газрын харилцааны алба

Газар эзэмших, ашиглах гэрчилгээний хуулбар

Кадастрын зураг

Дүүргийн Өмч, газрын харилцааны алба

Хуулбар

Тодорхойлолт

Аж ахуй нэгж, байгууллага

Ус цэг тогтоосон тодорхойлолт

 

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

Шат дамжлагын нэр

Хариуцагч

Зарцуулах хугацаа (нэгж, бага утга)

Зарцуулах хугацаа (нэгж, их утга)

Тайлбар

Ажилтны тоо

Материал хүлээн авах

Иргэд хүлээн авах төвийн зохион байгуулагч

5 минут

10 минут

Байгууллага бол Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газрын бичиг хэргийн ажилтан хүлээн авна

1

Холбогдох байгууллагад шилжүүлэх

Иргэд хүлээн авах төвийн мэргэжилтэн

10 минут

8 цаг

 

1

Цохолт хийх

Газрын дарга, хэлтсийн дарга

1 цаг

1 цаг

 

2

Шийдвэрлэх

Усны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

3 өдөр

10 өдөр

 

1

 

Тэмдэгтийн хураамж

150000₮ 

Шийдвэрлэх хугацаа /Эрх зүйн актад тусгагдсан/

10 хоног

Төлбөрийн нэмэлт тайлбар

НИТХ-ын тогтоолоор тэмдэгтийн хураамжийн дагуу төлбөр төлнө.

Мэдээллийн систем ашигладаг эсэх

Үгүй

ТА ХУРИМ, ХҮЛЭЭН АВАЛТ, ХУРАЛ ХИЙХ ГЭЖ БАЙНА УУ.

Барилгын бараа, материал, ажил үйлчилгээ авахаар хайж байна уу? Бид олж өгье

Ангилал