Дуудлагын цахилгаанчин, цахилгааны ажил хийнэ

“Liner” ХХК
Уул уурхайн салбарт: Эргэлтийн усан сан, хаягдлын далан, нуруулдан уусгах байгууламж, баяжсан болон суларсан уусмалын цөөрөм.
Хөдөө аж ахуйн салбарт: Газар тариалангийн усалгааны систем, үерийн усны далан, ус хуримтлуулах далан.
Аялал жуулчлал, соёл амралт: Усан бассейн, хиймэл нуур цөөрөм, усан парк.
Барилгын салбарт: Барилгын суурийг хөрсний ус чийгээс тусгаарлах, барилга хоорондын завсар буюу температурын заадлыг ус чийгээс тусгаарлах, барилга байгууламжийн дээврийн ус тусгаарлалт зэрэг бүх төрлийн шингэнийг хяналттайгаар дахин ашиглах, зайлуулах шийдлийг инженерчлэн ажиллаж байна.
Утас: 7722-0122

“Уудам тэнгэрийн хүлэг”
Барилгын хог ачна. canter-150,000/ажлын хөлс орсон/4тн даацтай
Утас: 77400296

 

 1. Дуудлагын дагуу цахилгааны бүх төрлийн үйлчилгээг түргэн шуурхай найдвартай хямд хийж гүйцэтгэнэ. Шинэ хуучин монтаж, гэрлэн чимэглэл, гэрэл абжур, разетка унтраалга, бүх төрлийн цахилгаан бараа, тоног төхөөрөмжийн засвар болон холболт, автомат солих, шит тоноглох гэх мэт цахилгааны бүх төрлийн үйлчилгээг үзүүлж байна. Утас : 88017496
 2. Дуудлагын цахилгаанчин 24/7 Мэргэжлийн хамт олон танд туслах болно. Утас-89062373
 3. Цахилгааны бүх төрөлын ажил хийнэ олон жил мэргэжлээрээ ажилсан. Утас – 88712208 96642208
 4. Цахилгааны монтаж хийнэ.цахилгааны гэмтлийг оношилж түргэн шуурхай үйлчилнэ. Утас-99764972
 5. Орон сууц, хувийн сууц, гэр хорооллын цахилгааны бүх тѳрлийн гэмтэл засварлана. Цахилгааны бүх тѳрлийн угсралт хийнэ. Албан байгууллагатай хамтран ажиллана. Бүх тѳрлийн тоног тѳхѳѳрѳмжийн цахилгааны гэмтэл оношилж засварлана. Утас-96661068
 6. Албан байгууллага айл өрхийн цахилгааны гэмтэл оношлон сэргээн засварлана. Залгана..Мөн ил далд цахилгаан монтаж чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэнэ. Утас-88608509
 7. Бүх төрлийн ил далд цахилгаан монтажыг чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэж сэргээн засварлана. Үүнд Барилга орон сууц, Хаус, Рэстароан, Караокэ айл өрх г.м багтана. Мөн дуудлагын цахилгаанчин 24 цагаар түргэн шуурхай үйлчилж гэмтэл оношлон засварлана. Утас-88017496
 8. Цахилгааны шит, монтаж хийнэ.мөн айл өрх албан газрын цахилгаан засварлана. Утас-99966193
 9. Орон сууц, хувийн сууц, гэр хорооллын цахилгааны бүх төрлийн гэмтэл засварлана. Албан байгуулгатай хамтран ажиллана, цахилгааны бүх төрлийн угсралт хийнэ. Бүх төрлийн тоног төхөөрөмжийн цахилгааны гэмтэл оношилж завсарлана. Утас-80103081
 10. Айл өрх албан байгууллагын шинэ хуучин монтаж гэрлэн чимэглэл, гэрэл, абжур, разетка, унтраалга, засвар болон холболт автомат солих шит тоноглох гэх мэт бүх төрлийн цахилгааны ажил хийж гүйцэтгэнэ. Мөн дуудлагын цахилгаанчин түргэн шуурхай үйлчилнэ. Утас- 99992217

 11. Цахилгааны гэмтэл засна. Утас: 95425271

 

Ангилал