Дуудлагын цахилгаанчин, цахилгаан монтаж засварын үйлчилгээ

Дуудлагын цахилгаанчин
Дуудлагын дагуу цахилгааны бүх төрлийн үйлчилгээг түргэн шуурхай найдвартай хямд хийж гүйцэтгэнэ. Барилгын цахилгаан монтаж шинээр хийх болон засварлана. Айл өрх, албан байгууллагатай хамтарч ажиллана.
Утас: 7730-1672

3. Барилгын цахилгаан монтажны ажил
Барилгын цахилгааны ажил үнэ тохирч чанартай хийж гүйцэтгэнэ.
Утас:8855-36338855-ХХХХ 4. Дуудлагын цахилгаанчин, цахилгаан монтаж засвар
Манайх дуудлагын дагуу цахилгааны бүх төрлийн үйлчилгээг найдвартай хямд хийж гүйцэтгэнэ.
Утас:8020-00588020-ХХХХ 5. Цахилгаан системийн автомажуулалт хийнэ, засна.
Бүх удирдлагын самбар угсрана. Цахилгаан халаалт, агааржуулалт, хөдөлгүүрийн удирдлага г,м. Цахилгаан системийн засвар угсралт, мөн дуудлагаар оношилж засварлана.
Утас:9982-07199982-ХХХХ 6. Тусгай зөвшөөрөлтэй компани барилгын цахилгааны ажил хийнэ.
Олон жилийн туршлагатай бригад барилгын дотор цахилгаан , холбоо дохиололын ажил хийж гүйцэтгэнэ.
Утас:9400-19679400-ХХХХ 7. Цахилгааны ажил дуудлагаар хийнэ.
Бүх төрлийн цахилгааны ажил дуудлагаар чанартай хийнэ.
Утас:8809-05118809-ХХХХ 8. Цахилгаан монтаж, засвар дуудлагаар хийнэ.
Цахилгаан монтаж , засвар дуудлагаар түргэн шуурхай хийнэ.
Утас:8876-20538876-ХХХХ 9. Дуудлагын цахилгаанчин засвар, монтаж хийнэ. 
Дуудлагаар цахилгааны бүх төрлийн гэмтэл, холболт, монтаж, цахилгаан хэрэгсэл засварыг туршлагатай цахилгаанчин чанартай хийж баталгаа өгнө.
Утас:8818-76268818-ХХХХ 10. Цахилгааны компани цахилгааны ажил хийнэ.
“Гэрэлт Вакум Хийц” ХХК нь хувь хүн болон албан байгууллагын цахилгааны ил, далд монтажны ажил хийнэ. Барилгын компанитай хамтарч ажиллана. Баталгаа олгоно. Үнэ: 35,000₮
Утас:9609-59539609-ХХХХ 11. Дуудлагын цахилгаанчин
Айл өрх албан байгууллагын шинэ хуучин монтаж гэрлэн чимэглэл, гэрэл, абжур, разетка, унтраалга, засвар болон холболт автомат солих шит тоноглох гэх мэт бүх төрлийн цахилгааны ажил хийж гүйцэтгэнэ. Мөн дуудлагын цахилгаанчин түргэн шуурхай үйлчилнэ.
Утас:9999-22179999-ХХХХ

12. Дуудлагын мэргэжлийн цахилгаанчин
Дуудлагаар цахилгааны бүх төрлийн гэмтэл монтажийг чанартай найдвартай хийнэ.
Утас:9939-67029939-ХХХХ
13. Мэргэжлийн цахилгаанчин
Мэргэжлийн цахилгаанчин дуудлагаар цахилгааны ажил хийнэ. Үнэ: 10,000₮
Утас:8630-90118630-ХХХХ

14. Дуудлагаар цахилгааны ил далд монтаж болон засвар үйлчилгээ хийнэ.
Дуудлагаар цахилгааны ил далд монтаж болон засвар үйлчилгээ хийж гэмтэл оношлоно.
Утас:8678-09198678-ХХХХ 15. Цахилгаан монтаж, цахилгааны засвар үйлчилгээ хийж гүйцэтгэнэ.
Цахилгааны ил далд монтаж , гэмтэл оношлож засвар үйлчилгээ түргэн шуурхай хийж гүйцэтгэнэ.
Утас:9523-90939523-ХХХХ 16.Цахилгааны гэмтэл засна.
Утас:9542-52719542-ХХХХ

 

 

Ангилал