ТА БАЙГУУЛЛАГА ХАМТ ОЛОН, ГРУП ЗОЧИД БУУЛГАХ ХЯМД,
ЦЭВЭРХЭН ЗОЧИД БУУДАЛ ХАЙЖ БАЙНА УУ ?

ТА ТӨСӨВ, НӨХЦЛӨӨР ШУУРХАЙ ХАЙХ БОЛ ЭНДЭЭС!