Кадастрын болон дэвсгэр зураг түргэн шуурхай хийнэ

“Land point кадастр”
– Газрын төлөв байдал, чанрын улсын хянан баталгаа
– Иргэн, ААН нэгж талбарын кадастрын зураг, эргэлтийн цэг тогтооно
– Геодезийн хэмжилт, зураглалын ажил
– Том болон жижиг масштабтай байрзүйн дэвсгэр зураг
– Барилгын улаан шугам, тэг тэнхлэг
– ЦДШ, сүлжээний трассын зураглал
– Инженерийн байгууламжуудын хэмжилтийн үеийн болон гүйцэтгэлийн зураглал
Газрын харилцааны асуудлаар зөвлөгөө өгнө
Дэлгэрэнгүйг эндээс орж үзнэ үү!
Утас: 7763-3796

“Кадастрын зураг хийнэ”
– Газрын төлөв байдал, чанрын улсын хянан баталгаа
– Иргэн, ААН нэгж талбарын кадастрын зураг, эргэлтийн цэг тогтооно
– Геодезийн хэмжилт, зураглалын ажил
– Том болон жижиг масштабтай байрзүйн дэвсгэр зураг
– Барилгын улаан шугам, тэг тэнхлэг
– ЦДШ, сүлжээний трассын зураглал
– Инженерийн байгууламжуудын хэмжилтийн үеийн болон гүйцэтгэлийн зураглал
Газрын харилцааны асуудлаар зөвлөгөө өгнө
Утас: 8069-0202

ГЕО СОФТ ИНЖЕНЕРИНГ
Кадастрын зураг, эргэлтийн цэг, дэвсгэр зураг, байрзүйн зураг, тото зураг,барилгын улаан шугам, авто замын улаан шугам, барилгын тэг тэнхлэг, шугам сүлжээний тэг тэнхлэг, эзлэхүүн гаргах зэрэг ажлуудыг тогтмол хийж байна.
Дэлгэрэнгүй
Утас: 7744-0041

1. Кадастрын зураг хийнэ, эргэлтийн цэг тодорхойлно
КАДАСТРЫН ЗУРАГ ХИЙНЭ, ЭРГЭЛТИЙН ЦЭГ ТОДОРХОЙЛНО.
Утас:95421141
9542-ХХХХ
2. Кадастрын зураглал хийнэ.
Эргэлтийн цэг тогтооно.
Газрын төлөв байдал, чанарын Хянан баталгаа хийнэ.
Байр зүйн зураглал, гүйцэтгэлийн зураглал хийнэ. Геодезийн бүх төрлийн ажил хийнэ.
Тусгай зөвшөөрөлтэй компани байршил харгалзахгүй дуудлагаар очиж хэмжилт хийнэ.
Бүх өдөр ажиллана.
Утас:80801112
8080-ХХХХ
3. Кадастрын зураглал хийнэ
Эргэлтийн цэг тогтооно
Геодезийн бүх төрлийн ажил хийнэ.
Газрын төлөв байдал, чанарын ХЯНАН БАТАЛГАА хийнэ.
Дуудлагаар хэмжилт хийнэ / бүх өдөр /
Хямд, түргэн шуурхай.
Утас:89092228
8909-ХХХХ
4. Эргэлтийн цэг тодорхойлно, кадастрын зураг хийнэ
Эргэлтийн цэг тодорхойлно
Кадастрын зураг хийнэ
Дуудлагаар очно.
Утас:91818931
9181-ХХХХ
5. Дуудлагаар эргэлтийн цэг, кадастрын зураг хийнэ
Дуудлагаар Эргэлтийн цэг тодорхойлно
Кадастрын зураг хийнэ.
Булангын шав тэмдэгийн акт, нүүрс болон хүдэрийн овоолгын тн жин тооцоолох акт, газар шорооны ажлын тоо хэмжээ ахилыг тооцоолно маркшейдерын бүр төрөлийн ажил хийнэ.
Бүх төрөлийн байр зүйн зураг, дэвсгэр зураг хийнэ.
Геодезийн бүх төрөлийн хэмжилт зураглал хийнэ.
Тусгай зөвшөөрөлтэй компани
Утас:99381939
9938-ХХХХ
6. Кадастрын зураглал хийнэ
Кадастрын зураглал хийнэ.
Эргэлтийн цэг тогтооно.
Байр зүйн зураглал, гүйцэтгэлийн зураглал хийнэ. Геодезийн бүх төрлийн ажил хийнэ.
Тусгай зөвшөөрөлтэй компани
Утас:99785200
9978-ХХХХ
7. Газрын кадастрын зураг хийнэ
Эргэлтийн цэг тогтооно.
Газрын кадастр хийнэ.
Газрын төлөв байдлы хянан баталгаа хийнэ.
Барилгын тэг тэнхлэг тогтооно.
Утас:88722499
8872-ХХХХ
8. Кадастрын зураг, геодези, байрзүйн зураг
ЧАНРЫН ӨНДӨР ТҮШИНД, ТҮРГЭН ШУУРХАЙ, ХЯМД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭНЭ.
БҮХ ДҮҮРЭГТ БАЙРШИЛ ХАРГАЛЗАХГҮЙ
Утас:96000962
9600-ХХХХ
9. Кадастрын зураг хийнэ.
Газрын кадастарын зураг гаргана, эргэлтийн цэг тогтоох болон барилгын тэнхлэг гарган улаан шугам тогтооно.

Утас:90339323
9033-ХХХХ
10. Кадастрын зураг хийнэ
Газрын кадастрын зураглал, хянан баталгаа
Эргэлтийн цэг тогтоон газарт бэхлэх
Инженерийн шугам сүлжээний зураглал
Утас:96431126
9643-ХХХХ
11. “5D world” ХХК
Төрөл бүрийн масштабын байр зүйн зураглал,
Кадастрын зураглал, эргэлтийн цэг тодорхойлно
Зураг төсөл, Төслийн 3D бичлэг танилцуулга
Утас:806902018069-ХХХХ 12. Кадастрын зураг болон эргэлтийн цэг тогтооно
Эргэлтийн цэг тогтооно Барилгын улаан шугам тогтооно Бүх төрлийн гүйцэтгэлийн зураг хийнэ. Байрзүйн дэвсгэр зураг хийж гүйцэтгэнэ
Утас:18888169
8888-ХХХХ

Үнэ: 50,000₮
13. Кадастр болон бүх төрлийн зураглалын ажил хийнэ.
Барилгын болон шугам сүлжээний улаан шугам тавина.
Утас:98903004
9890-ХХХХ
14. “Комп Өндөржилт”
Геодези байр зүйн зураг, газар зүйн зураглал мэргэжлийн өндөр түвшинд xийж байна.
Утас:99084551, 99034451
9901-ХХХХ

 

ТА ХУРИМ, ХҮЛЭЭН АВАЛТ, ХУРАЛ ХИЙХ ГЭЖ БАЙНА УУ.

Барилгын бараа, материал, ажил үйлчилгээ авахаар хайж байна уу? Бид олж өгье

Ангилал