Машин тоноглохдоо юуг анхаарах вэ?

  • Тухайн цаг агаар, уур амьсгалдаа тохируулан тоноглох
  • Авто замын нөхцөлд тохируулан тоноглох
  • Замын хөдөлгөөнд саад болохгүйгээр тоноглох

  • Өөрийн машиндаа тохирсон тоноглолыг хийлгэх
  • Машинаа зориулалт бусаар тоноглохгүй байх

Ангилал