ном хэвлэх үнийн санал авах

Та бүхэндээ ойролцоо үнийн санал танилцуулая
Ном хэвлэх: Хэвлэх тооноосоо шалтгаалан хар цагаан номны хэвлэлийн хуудас нь 100 хуудастай бол нэг хуудас 130₮, 200 хуудастай бол нэг хуудас 110₮, 300 хуудастай бол нэг хуудас 80₮, 400 хуудастай бол нэг хуудас 75₮, 500 хуудастай бол нэг хуудас 70₮ үнэтэй байх ба хэвлэх хугацаа ажлын 3-5 хоног байна.

Ангилал