1. Blindcare.mn

Бид Монгол улсад тулгараад буй сэтгэл зүй, хууль эрх зүй, хүний эрх, ажлын байр, бэлгийн боловсрол, гоо сайхны эрүүл мэндийн туслалцаа үйлчилгээний хүртээмжгүй байдлыг шийдвэрлэхээр blindcare олон нийтийн платформыг хөгжүүлж байна.

Утас: 85155009, 80345434

2. nomincounselling.com

3. familycollege.mn

4. Онлайн Сэтгэл Зүйч Фэйсбүүк групп

Холбогдох фэйсбүүк хаяг: Сэтгэл Зүйч Э. Эрхэм
5. Дуудлагын сэтгэл зүйч үйлчилнэ.

Утас: 80182823
6. Сэтгэл Зүйн зөвлөгөө өгнө.

Бүх нас, хүйсний хүмүүст ганцаарчилсан болон гэр бүлийн хүрээнд сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгч, туслалцаа үзүүлнэ.

Утас: 94999409
7. Сэтгэл зүйн зөвлөгөө Бясалгал хосолно.

Сэтгэлийн амар амгалан аз жаргал талархал залбирлын бясалгал хямд заана. Таныг чин сэтгээлээсээ ойлгон, хүндэлж урам зориг, итгэл эрч хүч, хайрлан, хамтарч ажиллах болноо. Та бүхнийг урьж байгаадаа таатай байна.

Утас: 98109979

Ангилал