Тамга, тэмдгийн үйлдвэрүүд

1.“Агармоош” ХХК

Тамга тэмдгийн хийнэ, зарна.

Утас: 99032062

2. “Хак трейд” ХХК

Тамга тэмдгийг захиалгаар хийнэ

Утас: 88110626, 88883346

3.“Эхлэл ургац” ХХК

Тамга тэмдэг хийнэ . захиалга авна. үйлдвэрлэнэ

Утас: 70119100

4. “Билгүүн халиун трэйд” ХХК

Тамга тэмдэг үйлдвэрлэнэ

Утас: 88815091, 80802636

5.“Хаш тамга” ХХК

Тамга тэмдгийн захиалга авна.

Утас: 70101718, 91099980

Ангилал