Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ гэж юу вэ?

Татвар төлөгч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад татварын хууль, эрх зүйн талаас зөвлөгөө өгч, ирээдүйд учирч болох татварын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэн үүссэн татварын холбогдолтой аливаа асуудалд оновчтой үр дүн бүхий шийдэл гаргалгааг харилцагийн хүлээлтэд нийцүүлэн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг.

  1. Санхүү, татварын тайланг хянах, тайлантай холбоотой зөрчлийг арилгуулах
  2. Татварын алба, холбогдох бусад этгээдтэй үйлчлүүлэгчийг төлөөлөн харилцах
    3. татварын эрх зүйн хэрэг маргаанд өмгөөлөл хийх, шүүхэд төлөөлөх  

ТА ХУРИМ, ХҮЛЭЭН АВАЛТ, ХУРАЛ ХИЙХ ГЭЖ БАЙНА УУ.

Барилгын бараа, материал, ажил үйлчилгээ авахаар хайж байна уу? Бид олж өгье

Ангилал