Тэрбум мод төслийн тухай

 

“Tree of Life” модны суулгац худалдаа
🌱🌳Хавартаа тарьж арчлаад зундаа сүүдэрт нь амармаар байна уу?
Модны төрлүүд:
🌱 Хайлаас 40-80см
🌱 Улиас 1,5м
🌱 Агч 1,2м
🌱 Шинэс 50-70 см
🌱 Тэхийн шээг 50-80см
🌱 Голт бор 40-80см
Дэлгэрэнгүй
Утас: 77400269

 

Ангилал