хабэа-н сургалтын хөтөлбөр

Амжилтын гаргалгаа сургалтын төв
Манай мэргэжил сургалтын төв нь гоо сайхан ,маникюр-педикюр,маке-ап,сормуус суулгалт,ХАБЭА,хүний нөөц,нягтлан бодох бүртгэлийн сургалтууд явуулж байгаа ба бүх сургалтандаа бодит хямдрал зарласан байгаа. Мөн сертификат олгоно.
Утас: 77220351
Амжилтын гаргалгаа сургалтын төв
Манай мэргэжил сургалтын төв нь гоо сайхан ,маникюр-педикюр,маке-ап,сормуус суулгалт,ХАБЭА,хүний нөөц,нягтлан бодох бүртгэлийн сургалтууд явуулж байгаа ба бүх сургалтандаа бодит хямдрал зарласан байгаа. Мөн сертификат олгоно.
Утас: 77220351

/ХАБЭА- н сургалтын хөтөлбөр/

 1. ААН, байгууллагын ажл олгогч эздийн сургалтын хөтөлбөр
  1.1 Хөдөлмөрийн тухай
  1.2 ХАБЭА-н тухай хууль, дүрэм, журам, стандартын тухай
  1.3 ХАБЭА-н менежментийн систем OHSAS 18001 стандартын тухай
  1.4 Хөдөлмөрийн нөхцөл хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн асуудал
  1.5 Тоног төхөөрөмжийн аюлгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага
  1.6 Ажлын байрны эрсдлийн үнэлгээ хийх хяналт тогтоох урьдчилан сэргийлэх арга замын талаар
  1.7 ХАБЭА-н сургалт зохион байгуулах, шалгалт авах журмын талаар
  1.8 Үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөл хурц хордлогын шалтгаан бууруулах арга зам
  1.9 Шалгалт үнэлгээ
 2. Нийт ажилчлын сургалтын хөтөлбөр
  2.1 Хөдөлмөрийн тухай
  2.2 ХАБЭА-н тухай хууль, дүрэм, журам, стандартын тухай
  2.3 ХАБЭА-н менежментийн систем
  2.4 Ажлын байрны эрсдлийн үнэлгээ хийх хяналт тогтоох урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах чадвар эзэмших
  2.5 Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй түүнд тавигдах шаардлага
  2.6 Үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөл хурц
  хордлогын шалтгаан урьдчилан сэргийлэх арга зам
  2.7 Цахилгаан , цахилгаан тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагаа
  2.8 Хөдөлмөрийн сөрөг хүчин зүйлийн нөлөөлөл ажлын байрны
  хөдөлмөрийн нөхцлийг сайжруулах нь
  2.9 Осолд өртөгсдөд үзүүлэх эмнэлгийн анхан шатны тусламж
  2.10 Галын аюулгүй ажиллагаа
  2.11 Онцгой үед аврах арга хэмжээ гамшгаас урьдчилан сэргийлэх
  2.12 Эрүүл аюулгүй орчинд ажиллах зан үйлийг ажилчдад
  хэвшүүлэх
  2.13 Шалгалт
 3. Ажилд шинээр орж байгаа ажилтны сургалтын хөтөлбөр
  3.1 Тухайн ажлын байрны аюулгүй ажиллагааны дүрэм журам
  зааварчилгаа
  3.2 Байгууллагын дотоод журам
  3.3 Хөдөлмөрийн гэрээ
  3.4 Ажлын байран дахь галын аюулгүй ажиллагаа
  3.5 Шалгалт
 4. Өөр ажлын байранд шилжсэн ажилтны сургалтын хөтөлбөр
  4.1 Тухайн ажлын байрны аюулгүй ажиллагааны дүрэм журам зааварчилгаа
  4.2 Тухайн ажлын байрны эрсдлийн тухай
  4.3 Тухайн ажлын байрны технологийн горимын талаар
  4.4 Шалгалт
 5. Химийн хорт бодис хэрэглэж байгаа ажилтны ХАБЭА-н сургалтын хөтөлбөр
  5.1 Химийн хорт болон аюулгүй бодисын тухай хууль тогтоломж
  5.2 Химийн бодисын тухай орчин үеийн тухай ойлголт, ангилал
  5.3 Химийн ба биологийн бодисын аюулгүй ажиллагаа
  5.4 Химийн ба биологийн хортой бодисоор хортсон үед үзүүлэх
  анхны тусламж
  5.5 Химийн ба биологийн бодисын аюулгүй ажиллагаанд хэрэглэгдэх
  хамгаалах хэрэгсэл
  5.6 Шалгалт
 6. Даралтад сав шугам хоолойтой харьцаж ажилладаг ажилтны ХАБЭА-н сургалтын хөтөлбөр
  6.1 Даралтад савыг төхөөрөмжлөх аюулгүй ашиглах дүрэм
  6.2 Уур, халуун усны шугам хоолойг төхөөрөмжлөх аюулгүй ашиглах
  дүрэм
  6.3 Даралтад савны гагнуур дулаан боловсруулалтын аюулгүй
  ажиллагаа
  6.4 Шалгалт

ТА ХУРИМ, ХҮЛЭЭН АВАЛТ, ХУРАЛ ХИЙХ ГЭЖ БАЙНА УУ.

Барилгын бараа, материал, ажил үйлчилгээ авахаар хайж байна уу? Бид олж өгье

Ангилал