Хавдрын маркер гэж юу вэ?

ЮУ БИ ЛАБ
Манай байгууллага нь аж ахуй нэгж, албан байгууллагын ажилчдын урьдчилан сэргийлэх үзлэг, оношилгоог 3-р шатлалын нарийн мэргэжлийн эмч нартай хамтран ажиллаж шинжилгээ хийж байна.
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Утас: 8023-2425

 

1. Эрүүл эсээс ялгардаг хавдарын маркер гэж бий
2. Хавдарын эсээс ялгардаг хавдарын маркер гэж бий.
3. Хавдарын эсийн нөлөөгөөр хажуугийн эрүүл эсээс ялгардаг хавдарын маркер гэж бий.
4. Хоргүй хавдарын эсээс ялгардаг хавдарын маркер гэж бий.
Иймээс хавдарын маркер бол зөвхөн хавдарын эсээс ялгардаггүй.
Ихэнх хавдарын маркер нь хэвийн эс эсвэл хоргүй хавдарын эсээс ялгардаг гэдгийг санах хэрэгтэй.
Хавдарын маркерын түвшин өндөр байх нь хавдар байгаа эсэхийг тодорхой харуулах уу гэсэн асуулт хамгийн эхэнд асуудаг?
Энэ асуултанд ҮГҮЙ гэж хариулна, учир нь заримдаа хавдарын бус эмгэгийн үед зарим хавдарын маркерын хэмжээ ихсэж болно.
Хавдарын маркер нь дангаараа хавдар байгаа эсэхийг харуулах нь ховор юм.
Иймээс эмч тухайн өвчтөний түүх, бодит үзлэг, лабораторийн шинжилгээ ба дүрс оношлогооны шинжилгээ зэргийг харьцуулан дүгнэлт хийдэг.
Хавдарын маркерыг ямар хүнд үзэх вэ?
1. Эрсдэл өндөртэй хүнд
2. Оношлогоо хийх
3. Тавилан тодорхойлох
4. Эмчилгээний шийдвэр гаргах
5. Эмчилгээний хяналт хийх
6. Дахилтыг хянах

Ангилал