Хана тааз өрөмдөж тогтооход юуг анхаарах вэ?

Багаж хэрэгсэл: Ажлыг гүйцэтгэхдээ
тухайн ажлын онцлогт тохирсон хэлбэр хэмжээтэй
багаж хэрэгслийг сонгох нь чухал бөгөөд
тэдгээрийн бүрэн бүтэн, аюулгүй байдлыг сайтар
шалгах ёстой.

Ашиглалтын санамж: Ажлыг гүйцэтгэхдээ цахилгаан болон бүх төрлийн
гар багаж ашиглаж байгаа учраас тухайн
багаж хэрэгсэлтэй ажиллах ХАБ-ЭА-н журмыг
баримтлах ёстой.

Ажлын дараа: Ажлыг гүйцэтгэж дуусаад
ажлын байраа цэвэрлэж хүлээлгэж өгөх бөгөөд
хамгийн чухал цахилгаан багажийг тэжээлээс
салгаж, зориулалтын гэр хайрцаганд хийж, бусад
гар багажийг цэвэрлэж аюулгүй байдлаар хурааж
ажлыг бүрэн дуусгах ёстой.

ТА ХУРИМ, ХҮЛЭЭН АВАЛТ, ХУРАЛ ХИЙХ ГЭЖ БАЙНА УУ.

Барилгын бараа, материал, ажил үйлчилгээ авахаар хайж байна уу? Бид олж өгье

Ангилал