Энэ вебсайтыг ашигалж байгаа нь манай ашиглах журмыг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцно.

Манай сайт дээрх мэдээлэл нь зөвхөн манай хэрэглэгчдэд зориулсан болно. Зарим тохиолдолд манай операторын системээр дамжигдаж таны дуудлага хийгдэнэ.

Манай сайтын мэдээллийг ашиглан бизнесийн зар сурталчилгаа зөвшөөрөлгүйгээр явуулах, өрсөлдөх үйлчилгээг санал болгох, бизнесийн зорилгоор мэдээлэл цуглуулахыг хориглоно! Ингэсэн тохиолдолд манай нэхэмжилсэн дүнгээр манай хохирлыг үл маргах журмаар барагдуулах, тэрхүү өрсөлдөх үйл ажиллагааг зогсоох үүрэгтэй.

Та хэрэв зар сурталчилгаа явуулахыг хүсвэл бидэнтэй доорх утсаар холбогдоно уу.

Утас: 7711-7799   Email: sales@huree.mn