Хөдөлмөрийн гэрээний загвар татах

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн хамгийн сүүлийн шинэчлэгдсэн хууль тогтоомжийн дагуу боловсруулагдсан.
Монголын томоохон компаниудад ашиглагддаг гэрээний загварыг танд санал болгож байна.

ГЭРЭЭНИЙ ЗАГВАР ТАТАХ ЗААВАР

Та төлбөрөө шилжүүлж баталгаажуулснаар таны и-мэйл хаяг руу гэрээний загвар очих болно.
Гэрээ татах