Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ хийнэ

“Хас үнэлгээ” бүх төрлийн үнэлгээ хийнэ.
— Авто машины үнэлгээ,
— Даатгалын, хохирлын үнэлгээ,
— Эд хөрөнгийн үнэлгээ,
— Дуудлагын үйлчилгээ,
Утас: 7740-0295

1. Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ хийнэ
Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ хийнэ. /Дахин төлөвлөлтөнд тусгагдсан газар, барилга, үл хөдлөх хөрөнгө
Утас:900-3383
9000-ХХХХ
2. Автомашины үнэлгээ, үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ хийнэ
Бүх төрлийн үнэлгээ хийнэ. Дуудлагаар үйлчилнэ.
Онлайн үнэлгээ хийнэ.
– Автомашин
– Орон сууц /ус алдсан болон бусад/
– Татварын буцаан авалт, төлөлт
– Визний барьцааны үнэлгээ
– Машин мөргөсөн хашаа байшин эд зүйлс
– Хулгайд алдсан эд зүйлс
– Даатгалын хохирлын үнэлгээ
– Үл хөдлөх хөрөнгө /газар, хашаа, бусад/
– Тоног төхөөрөмж
– Барилга гэх мэт бүхий л хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээг чанартай шуурхай хийж үйлчилнэ.
Утас:900-679
9000-ХХХХ
3. Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ
Хөрөнгийн үнэлгээ гэж хууль, эрхзүй, стандартыг үндэслэн янз бүрийн зориулалтаар хөрөнгийн үнэ цэнийн тодорхойлоход зайлшгүй шаардагдах өгөгдлүүдийг системчлэн цуглуулж, судалгаа, тооцоолол хийж, нэгтгэн дүгнэлт гаргах үйл ажиллагааг хэлнэ.
Утас:9126-6468
9126-ХХХХ
4. Бүх төрлийн хөрөнгийн үнэлгээ хийнэ
Бүх төрлийн үнэлгээ хийнэ. Дуудлагаар үйлчилнэ.
– Автомашин
– Орон сууц /ус алдсан болон бусад/
– Татварын буцаан авалт, төлөлт
– Визний барьцааны үнэлгээ
– Машин мөргөсөн хашаа байшин эд зүйлс
– Хулгайд алдсан эд зүйлс
– Даатгалын хохирлын үнэлгээ
– Үл хөдлөх хөрөнгө /газар, хашаа, бусад/
– Тоног төхөөрөмж
– Барилга гэх мэт бүхий л хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээг чанартай шуурхай хийж үйлчилнэ.
Утас:9000-6499
9000-ХХХХ
5. Хөрөнгийн үнэлгээ хийнэ
Бүх төрлийн хөрөнгийн үнэлгээ хийнэ. Олон жилийн туршлагатай компани мэргэжлийн өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэнэ.
Утас:9006-3383
9006-ХХХХ
6. Хөрөнгийн үнэлгээ, авто үнэлгээ, тайлан санхүүгийн үнэлгээ хийнэ
Хөрөнгийн үнэлгээ, Авто үнэлгээ, Тайлан санхүүгийн үнэлгээ хийнэ.
Утас:900-679
9000-ХХХХ
7. Бүх төрлийн хөрөнгийн үнэлгээ хийнэ
Хөрөнгийн бүх төрлийн үнэлгээ хийнэ.
Даатгалын үнэлгээ, хохирлын үнэлгээ, татварын зориулалттай үнэлгээ, авто машины үнэлгээ бусад бүх төрлийн үнэлгээг тусгай зөвшөөрөлтэй компани мэргэжлийн өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэнэ.
Утас:9126-6468
9126-ХХХХ
8. Хөрөнгийн үнэлгээ
Уул уурхайн орд газрын үнэлгээ
Аж ахуй нэгж, бизнесийн үнэлгээ
Барилга орон сууцны үнэлгээ
Газрын үнэлгээ
Түүхэн дурсгалт эд зүйлс, урлагийн бүтээлийн үнэлгээ
Хувьцаа үнэт цаасны үнэлгээ
Тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгсэлийн үнэлгээ
Даатгалын хохирлын үнэлгээ
Утас:9000-6499
9000-ХХХХ
9. Хөрөнгийн үнэлгээний нэгдсэн төв
– Уул уурхайн орд газрын үнэлгээ Аж ахуй нэгж, бизнесийн үнэлгээ Барилга орон сууцны үнэлгээ, Газрын үнэлгээ, Түүхэн дурсгалт эд зүйлс, урлагийн бүтээлийн үнэлгээ Хувьцаа үнэт цаасны үнэлгээ Тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгсэлийн үнэлгээ Даатгалын хохирлын үнэлгээ хийнэ. – Уул уурхай болон БарилгынТЭЗҮ боловсруулах Төсөл, ТЭЗҮ боловсруулах Бизнес төлөвлөгөө, Барилгын болон замын ТӨСӨВ боловсруулна. Барилгын талбайн хэмжилт хийнэ.
Утас:9006-3383
9006-ХХХХ
10. Үл хөдлөх хөрөнгийн зөвлөгөө, үнэлгээ, зуучлал
Утас:88082304
8808-ХХХХ

ТА ХУРИМ, ХҮЛЭЭН АВАЛТ, ХУРАЛ ХИЙХ ГЭЖ БАЙНА УУ.

Барилгын бараа, материал, ажил үйлчилгээ авахаар хайж байна уу? Бид олж өгье

Ангилал