Хөрөнгийн үнэлгээ хийлгэхдээ юуг анхаарах вэ?

хөрөнгийн үнэлгээ

“Хас үнэлгээ” бүх төрлийн үнэлгээ хийнэ.
— Авто машины үнэлгээ,
— Даатгалын, хохирлын үнэлгээ,
— Эд хөрөнгийн үнэлгээ,
— Дуудлагын үйлчилгээ,
Утас: 7740-0295

Хөрөнгийн үнэлгээ

 •  Хөрөнгийн үнэлгээний тухай ойлголт, зорилго, зохион байгуулалт,
 • Мөнгөний цаг хугацааны үнэ цэнэ,
 • Байгууллагын үнэ цэнийн харьцааны шинжилгээ,
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн харьцааны шинжилгээ
 • Орлогыг капиталчлах хувийг үндэслэх арга,
 • Орлогын таамаглал бэлтгэх,
 • Хөрөнгийн үнэлгээний хоёр ба гурван шатат загвар,
 • Ашгийг капиталчлах, хорогдуулах арга
 • Бизнесийн үнэлгээний аргууд,
 • Барилгыг үнэлэх аргууд (Зардлын арга, орлогын арга, жишиг арга),
 • Газрын үнэлгээ,
 • Газрын үнэлгээнд үлдэгдэл орлогын аргыг хэрэглэх,
 • Машин, тоног төхөөрөмжийн үнэлгээ,
 • Зах зээлийн жиших   арга,
 • Үнэлгээний тайлан бэлтгэх,
 • Үнэлгээчдийн ёс зүйн дүрэм

ТА ХУРИМ, ХҮЛЭЭН АВАЛТ, ХУРАЛ ХИЙХ ГЭЖ БАЙНА УУ.

Барилгын бараа, материал, ажил үйлчилгээ авахаар хайж байна уу? Бид олж өгье

Ангилал