Цэцэрлэгийн хичээлийн бэлтгэл

Цэцэрлэгийн хичээлийн бэлтгэл

Цэцэрлэгийн хичээлийн бэлтгэл

ЗОРИЛТОТ БҮЛЭГТ ХАМААРАХ  ХҮҮХДҮҮД ДАРААХ МАТЕРИАЛЫГ БҮРДҮҮЛСЭН БАЙХ ХЭРЭГТЭЙ

Бүтэн өнчин хүүхэд

Асран хамгаалагч тогтоогдсон бол

 • Асран хамгаалагч тогтоогдсон тухай дүүргийн захирамж
 • Асран хамгаалагчийн иргэний үнэмлэх
 • Эцэг эхийн нас барсан гэрчилгээ
 • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ
 • Оршин сууж буй хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 • Холбогдох бусад бичиг баримт

Асран хамгаалагч тогтоогдоогүй бол

 • Эцэг эхийн нас барсан гэрчилгээ
 • Асран хамгаалж буй хүний иргэний үнэмлэх
 • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ
 • Оршин сууж буй хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 • Холбогдох бусад бичиг баримт

 

Хагас өнчин хүүхэд

Эцэг нас барсан бол

 • Эцгийн нас барсаны гэрчилгээ
 • Эхийн иргэний үнэмлэх
 • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ
 • Оршин суугаа хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 • Холбогдох бусад бичиг баримт

Эх нь нас барсан

 • Эхийн нас барсаны гэрчилгээ
 • Эцгийн иргэний үнэмлэх
 • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ
 • Оршин суугаа хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 • Холбогдох бусад бичиг баримт

Шүүхийн шийдвэртэй бол

 • Шүүхийн шийдвэр
 • Асран хамгаалж буй эцэг болон эхийн иргэний үнэмлэх
 • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ
 • Оршин суугаа хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 • Холбогдох бусад бичиг баримт

 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд

Эмнэлэг хяналтын комиссын хурлаар тогтоогдсон

 • Дүүргийн эмнэлэг хяналтын комиссын шийдвэр /байнгийн асаргаа, бэрхшээл тодохойлсон/
 • Тэтгэвэр тэтгэмжийн дэвтрийн хуулбар 
 • Эцэг эх асран хамгаалагчийн иргэний үнэмлэх
 • Хүүхдийн төрсөний гэрчилгээ 
 • Гурвалсан гэрээ
 • Оршин суугаа хорооны Засаг даргын тодорхойлолт       

 

ТА ХУРИМ, ХҮЛЭЭН АВАЛТ, ХУРАЛ ХИЙХ ГЭЖ БАЙНА УУ.

Барилгын бараа, материал, ажил үйлчилгээ авахаар хайж байна уу? Бид олж өгье

Ангилал