Улаанбаатар хот дахь цэцэрлэгүүдийн жагсаалт 
1. Багануур дүүрэг                                                                             2.Налайх 
131-р цэцэрлэг                                                                              23-р цэцэрлэг
132-р цэцэрлэг                                                                              123-р цэцэрлэг
138-р цэцэрлэг                                                                              140-р цэцэрлэг
139-р цэцэрлэг                                                                             151-р цэцэрлэг
142-р цэцэрлэг                                                                             152-р цэцэрлэг
193-р цэцэрлэг                                                                             153-р цэцэрлэг 
194-р цэцэрлэг                                                                            208-р цэцэрлэг
235-р цэцэрлэг                                                                            123-2-р цэцэрлэг
241-р цэцэрлэг                                                                            123-3-р цэцэрлэг
3. Багахангай дүүрэг                                                                     140-2-р цэцэрлэг
44-р цэцэрлэг                                                                             187-р цэцэрлэг
207-р цэцэрлэг                                                                           274-р цэцэрлэг
4. Баянгол дүүрэг                                                                           279-р цэцэрлэг
11- р цэцэрлэг                                                                           5.  Сонгинхайрхан дүүрэг 
15-р  цэцэрлэг                                                                          23-р цэцэрлэг
13-р цэцэрлэг                                                                           123-р цэцэрлэг
30-р цэцэрлэг                                                                           140-р цэцэрлэг
34-р цэцэрлэг                                                                           151-р цэцэрлэг
47-р цэцэрлэг                                                                           152-р цэцэрлэг
57-р цэцэрлэг                                                                           153-р цэцэрлэг
66-р цэцэрлэг                                                                          208-р цэцэрлэг
76-р цэцэрлэг                                                                          123-2-р цэцэрлэг
77-р цэцэрлэг                                                                          123-3-р цэцэрлэг
85-р цэцэрлэг                                                                         140-2-р цэцэрлэг
86-р цэцэрлэг                                                                         187-р цэцэрлэг
87-р цэцэрлэг                                                                         274-р цэцэрлэг
88-р цэцэрлэг                                                                        279-р цэцэрлэг
89-р цэцэрлэг                                                                        6. Сүхбаатар дүүрэг 
93-р цэцэрлэг
94-р цэцэрлэг
95-р цэцэрлэг
96-р цэцэрлэг

 

 

ТА ХУРИМ, ХҮЛЭЭН АВАЛТ, ХУРАЛ ХИЙХ ГЭЖ БАЙНА УУ.

Барилгын бараа, материал, ажил үйлчилгээ авахаар хайж байна уу? Бид олж өгье

Ангилал