Хөдөлмөрийн гэрээний загвар татах

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн хамгийн сүүлийн шинэчлэгдсэн хууль тогтоомжийн дагуу боловсруулагдсан.
Монголын томоохон компаниудад ашиглагддаг гэрээний загварыг танд санал болгож байна.

Лавлах утас: 8607-7758

Scroll Up