Global strategic management institute борлуулалтын сургалт

БОРЛУУЛАЛТЫН БАГЦ СУРГАЛТ

СУРГАЛТАНД ХЭН ХАМРАГДАХ ВЭ?

strategic-planning

 • Компанийн захирал
 • Start-up компанийн захирлууд
 • Дээд, дунд түвшний удирдах ажилтнууд
 • Маркетинг, борлуулалтын албаны захирлууд
 • Борлуулалтын ахлах менежерүүд
 • Борлуулалтын менежерүүд
 • Сургалтын менежерүүд

СУРГАЛТ ЯВУУЛАХАД АШИГЛАДАГ АРГА ТЕХНИКҮҮД

СУРГАЛТУУД

 • Удирдах ажилтнуудад зориулсан борлуулалтын сургалт
 • Борлуулалтын ур чадвар эзэмшүүлэх анхан шатны сургалт
 • Борлуулалтын ур чадвар эзэмшүүлэх ахисан шатны сургалт
 • Борлуулалтын коүч бэлтгэх сургалт

УДИРДАХ АЖИЛТАНД ЗОРИУЛСАН БОРЛУУЛАЛТЫН СУРГАЛТ

СУРГАЛТАНД ХАМРАГДСАНААР:

Борлуулалтын процессыг бүхэлд нь үр дүнтэй удирдах арга техникүүдэд суралцан, борлуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах чадвартай болно.

Өрсөлдөгчтэй харьцуулахад өөрийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнийхээ давуу талыг үр дүнтэй илэрхийлж, бусдад ойлгуулах чадвартай болно.

Боломжит худалдан авагчтай харилцан түүний итгэлийг олох арга техникт суралцана.

Үйлчлүүлэгчтэй урт хугацааны харилцаа тогтоох арга техникүүд:

 • Бүтээгдэхүүн биш Шийдлүүд санал болгох.
 • Боломжит худалдан авагчийн нуугдмал эсэргүүцлийг илрүүлж, харилцагчийн татгалзсан хариуг үр дүнтэйгээр шийдвэрлэх арга техникт суралцана.
 • Борлуулалтын яриа хэлцлийг амжилттай өндөрлөх арга техникүүдэд суралцана.

СУРГАЛТЫН АГУУЛГА:

Picture8

 • Борлуулалтын орчин үеийн хандлага: Борлуулалтын талаарх үндсэн ойлголт
 • Борлуулалтын ажилтны үүрэг роль ба гадаад орчин
 • Үр дүнтэй борлуулалтын ажилтанд тавигдах шаардлага
 • Борлуулалты систем: бүрдүүлэгч хэсгүүд ба системийн дизайн
 • Борлуулалтын системийн төрлүүд
 • Талант менежмент: Өндөр ур чадвартай борлуулалтын ажилтныг ажилд авах, сургах, тогтвортой ажиллуулах
 • Борлуулалтын ажилтны гүйцэтгэлийн үнэлгээ
 • Борлуулалтын прогноз
 • Хэлцэл хийх ур чадварт суралцах нь
 • Борлуулалтын коүчинг

БОРЛУУЛАЛТЫН УР ЧАДВАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ АНХАН ШАТНЫ СУРГАЛТ

СУРГАЛТЫН АГУУЛГА

 • Амжилттай борлуулагчийн эзэмшвэл зохих ур чадварууд: борлуулагч хүнд байвал зохих хандлага ба шинж чанарууд
 • Борлуулагч хүнд байх ёстой үндсэн ур чадварууд
 • Харилцааны ур чадвар- үр дүнтэй сонсох чадвар
 • Эсэргүүцлийг даван туулах нь, дүрд тоглох
 • Биечилсэн маркетинг
 • Борлуулалтын презентацийг хэрхэн үр дүнтэй хийх вэ?
 • Цагийн менежмент
 • Утсаар ярих ур чадварын сургалт
 • Ятган зөвшөөрүүлэх арга техникүүд
 • Борлуулагчийн баримтлах алтан дүрэм

БОРЛУУЛАЛТЫН УР ЧАДВАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ АХИСАН ШАТНЫ СУРГАЛТ

СУРГАЛТЫН АГУУЛГА

 • Борлуулалтын 5 шатлал
 • Худалдан авалтыг сэдэлжүүлэх нь
 • Борлуулалтын стратегиуд
 • Шийдлийн болон зөвшилцлийн борлуулалт
 • Ятган зөвшөөрүүлэх ур чадвар – ахисан түвшинд
 • Борлуулалтын уулзалтыг үр дүнтэй зохион байгуулах нь
 • Борлуулалтын презентацийг үр дүнтэй танилцуулах нь
 • Борлуулалтын саналыг үр дүнтэй боловсруулах нь
 • Эсэргүүцлийг даван туулах стратегиуд
 • Хувь хүний бүтээмж ба өндөр гүйцэтгэл
 • Борлуулагч ба цагийн менежмент
 • Борлуулалтын хаалтыг амжилттай хийх арга техникүүд

БОРЛУУЛАЛТЫН КОҮЧ БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ

СУРГАЛТАНД ХАМРАГДСАНААР

 • Борлуулалтын коүч хүн эзэмших ёстой мэдлэг, ур чадваруудын талаар тодорхой ойлголттой болно.
 • Борлуулалтын ажилтны гүйцэтгэлийг үнэлэх аргачлалд суралцана.
 • Борлуулалтын коүчингийн төрлүүд ба түүнийг ямар үед хэрхэн хэрэглэх талаар мэдлэгтэй болно.
 • Борлуулалтын коүчийн ур чадварыг хөгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулахад суралцана.

СУРГАЛТЫН АГУУЛГА

 • Борлуулалтын орчин үеийн чиг хандлага
 • Борлуулалтын гүйцэтгэлийг үнэлэх нь
 • Борлуулалтын гүйцэтгэлд нөлөөлж буй асуудлыг илрүүлэх (мэдлэг, ур чадвар, хандлага, гадаад хүчин зүйлс)
 • Борлуулалтын коүчинг: Ажиглалт хийх нь
 • Борлуулалтын коүчинг: Борлуулалтын ажилтныг сэдэлжүүлэх
 • Борлуулалтын коүчинг: Борлуулалтын ажилтныг хөгжүүлэхүй
 • Борлуулалтын коүчинг: Борлуулалтын ажилтанд нөлөөлөх ур чадвар
 • Борлуулалтын коүчингийн төрөл, стиль
 • Борлуулалтын күочинг төлөвлөгөө боловсруулах
- Дэлгэрэнгүй хаяг : Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо, Цаст Импекс ХХК-ийн байр

Үнэлгээ хийж, сэтгэгдлээ бичнэ үү

Таны и-мэйл хаягийг нийтлэхгүй.

Согтууруулах ундааг хэтрүүлэн хэрэглэх нь таны эрүүл мэндэд хортой!