Компани татан буулгах 

/Компани татан буулгах /

Татан буугдах тухай өдөр тутмын сонинд зарлуулснаас хойш 2 сар, түүнээс дээш хугацаа өнгөрсний дараа дараах материалыг бүрдүүлж улсын бүртгэлийн байгууллагад хандана. БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ: 

  1. УБ-06 маягт /1 хувь/ – www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө. /маягтад тамга, тэмдэг дарсан байна/
  2. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт – хуулийн этгээдийн нэмэлт өөрчлөлт10000 төгрөг /Голомт банкны 1401002649 дансанд тушаасан баримт/
  3. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/ – Гэрчилгээг үрэгдүүлсэн бол шийдвэрт тусгаж, өдөр тутмын сонинд зарлуулж, сонинг авч ирэх
  4. Татан буулгасан тухай зарлуулсан өдөр тутмын сонин – Зарын агуулгад хуулийн этгээдийн регистрийн дугаар, нэрийг тусгаж, татан буулгаж байгаа тухай тусгасан бай сонинг авч ирэх.
  5. Шийдвэр/тогтоол/, хурлын тэмдэглэл /1хувь/ – Шийдвэр гарснаас хойш ажлын 15 өдрийн дотор улсын бүртгэлийн байгууллагад бичгээр мэдэгдэх
  6. Дуусгалтын тайлан – Харьяа дүүргийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс тамга/тэмдэг/ дарж , баталгаажуулсан тайлан байна.
  7. Татвар төлөгчийн хасалтын карт – Харьяа татварын байгууллагаас татвар төлөгчөөс хассан карт авах
  8. Тамга, тэмдэг хураалгасан баримт  /1 хувь/ – Тамга/тэмдэг/-ээ хураалгах хүсэлт бүхий албан бичгийг тамга /тэмдэг/-ийн хамт улсын бүртгэгчид өгч, тамга/тэмдэг/ хураалгасан баримт авч, татан буулгах баримт бичигтээ хавсаргана.
  9. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын лавлагаа – Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагаасөр, төлбөртэй эсэх лавлагаа авч ирэх

ХАЯГ:

Дотоодын хуулийн этгээд бол: Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын үйлчилгээний III байр 2-р давхар Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар

ГХО-тай ХЭ бол: Чингэлтэй дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж, ЗГ-ын II байрны ард, “Invest in Mongolia center

/Компани татан буулгах /

ТА ХУРИМ, ХҮЛЭЭН АВАЛТ, ХУРАЛ ХИЙХ ГЭЖ БАЙНА УУ.

Барилгын бараа, материал, ажил үйлчилгээ авахаар хайж байна уу? Бид олж өгье

Ангилал