Өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлдэг газрууд

1.Бүх төрлийн гэрээ, өр авлагын асуудлаар хуулийн зөвөлгөө өгч, өмгөөлнө
-Бүх төрлийн гэрээтэй , өр авлага барагдуулах; ( зээлийн гэрээ, иргэд хоорондын авлага, бүх төрлийн төлбөр тооцоо)
-Үл хөдлөх хөрөнгө, эзэмших, өмчлөх, ашиглах эрхтэй холбоотой маргаан: ( газар, орон сууц, хашаа, байшин г.м)
-Хөдөлмөрийн эрх зүйн маргаан ( ажил олгогч, ажилтан, цалин хөлс холбоотой бүх төрлийн маргаан)
-Гэр бүлийн эрх зүйн маргаан ( гэрлэлт цуцлуулах, хүүхдийн тэтгэмж тогтоолгох, эцэг тогтоох, эд хөрөнгө хуваах, г.м)
-Ажилласан жил тогтоолгох,
-Бусад бүх төрлийн хэрэг маргаанд туршлагатай өмгөөлөгч таныг төлөөлнө.
Утас:8837-7997
8837-ХХХХ
2. Иргэний хэрэг өмгөөлнө
Гэрээний буюу иргэн, бизнесийн эрх зүйн харилцаанд хууль зүйн зөвлөгөө өгч, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөр оролцож, өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлнэ
Утас:8811-5300
8811-ХХХХ
3. Өмгөөлөл болон эрх зүйн зөвөлгөө өгнө
Өмгөөлөл хууль эрх зүйн зөвлөгөө, туслалцаа үзүүлнэ.
Утас:8811-8839
8811-ХХХХ
4. Хууль зүйн зөвөлгөө үнэгүй өгнө, өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлнэ
Эрүү, иргэн, захиргааны чиглэлээр өмгөөллийн үйлчилгээг чанартай үзүүлнэ.
Утас:8867-5352
8867-ХХХХ
5. Өмгөөлөл хууль зүйн тусалцаа
– Олон жил ажилласан туршлагатай өмгөөлөгч Эрүү, иргэн /бүх төрлийн маргаан/, захиргааны хэрэг маргаанд хууль зүйн туслалцаа үзүүлж өмгөөлөгчөөр ажиллана.
– Мөн итгэмжлэлээр төлөөлөн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцоно.
– Аж ахуйн нэгж байгууллагатай гэрээгээр хамтарч ажиллана.
– Өр авлага барагдуулах ажилд хууль зүйн туслалцаа үзүүлнэ.
Утас:9906-0975
9906-ХХХХ
6. Хууль зүйн зөвөлгөө, өмгөөллийн үйлчилгээ
Хууль зүйн салбарын нэр хүндтэй, олон жилийн дадлага туршлагатай Хууль зүйн ухааны доктор, профессор хуульчид бүх төрлийн хууль зүйн зөвлөгөө өгч, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд өмгөөллийн үйлчилгээг үзүүлнэ.
Утас:9409-9777
9409-ХХХХ
7. Иргэний хэрэгт өмгөөөлөгчөөр оролцоно
Иргэн, ААН байгууллагад гэрээ, дотоод үйл ажиллагаатай холбоотой бичиг баримт дүрэм журам, гарын авлага мэргэжлийн хуульч боловсруулж өгнө.
-Хамтран ажиллах гэрээ, Худалдах худалдан авах гэрээ, Ажил гүйцэтгэх гэрээ, Газрын эрх шилжүүлэх гэрээ гэх мэт ИХ-ийн заасан гэрээтэй төрөлүүд
-Байгууллагын дотоод дүрэм журам, гарын авлага, албан бичиг баримтын стандарт, маягт боловсруулах.
-Хууль зүйн тусламж үйлчилгээ үзүүлнэ.
Утас:9411-5445
9411-ХХХХ
8. Өмгөөлөл хийнэ
Эрүү, иргэний хэргийн бүх төрлийн маргаанд хууль зүйн зөвлөгөө өгч, өмгөөлөгчөөр хамтран ажиллана. Түүнчлэн гэр бүлийн маргаан, хөдөлмөрийн маргаан, гэрээний эрх зүйтэй холбоотой асуудалд ажиллана. Чанартай өмгөөлөлийг боломжийн үнээр тохиролцож орох ба хөдөө орон нутаг руу ажиллаж болно.
Утас:8901-8394
8901-ХХХХ
9. Хууль зүйн зөвөлгөө, өмгөөллийн үйлчилгээ
Хууль зүйн ухааны доктор, мэргэшсэн хуульч, өмгөөлөгчид бүх төрлийн хууль зүйн зөвлөгөө өгч, иргэн, эрүү, захиргаа, хөдөлмөр, гэр бүлийн хэрэгт өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлнэ.
Утас:9929-2496
9929-ХХХХ
10. Хууль зүйн зөвөлгөө утсаар өгнө, өмгөөлөл хийнэ
Хуулийн зөвлөгөө өгнө. Эрүүгийн болон иргэний хэрэг туршлагатай өмгөөлөгч өмгөөлнө
Утас:9411-2820
9411-ХХХХ

 

ТА ХУРИМ, ХҮЛЭЭН АВАЛТ, ХУРАЛ ХИЙХ ГЭЖ БАЙНА УУ.

Барилгын бараа, материал, ажил үйлчилгээ авахаар хайж байна уу? Бид олж өгье

Ангилал